Теорія ймовірностей і математична статистика

Переглядів:  761
ISBN: 
978-966-285-551-7
Індекс: 00654
Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник : у 2-х ч. Ч. 2. Математична статистика / А. А. Янцевич, О. В.  Дьячкова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 152 с.

Видання призначено для студентів соціально-економічних і управлінських спеціальностей (усіх форм навчання), які вивчають базовий курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Другу частину присвячено основним статистичним поняттям і методам. Зокрема розглянуто найважливіші завдання математичної статистики – оцінювання параметрів, перевірка гіпотез, а також елементи кореляційного і регресійного аналізу. Викладення супроводжується прикладами з їхніми розв’язаннями, питаннями для самоконтролю, насичено багатим ілюстративним рядом – графіками, схемами, діаграмами. Відмінною рисою посібника є наявність широкого довідкового апарату: основних формул математичної статистики, статистичних таблиць і комп’ютерних функцій, предметного покажчика та перекладного словника з математичної статистики. Це дозволяє використовувати посібник і як довідник студентам, аспірантам, викладачам, науковимспівробітникам та всім бажаючим, які опановують імовірнісні та статистичні методи.