Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст.

Переглядів:  473
ISBN: 
978-966-285-020-8
Індекс: 00045
Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / С. М. Куліш. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 552 с.

Монографія присвячена історичним аспектам становлення системи підготовки науково-педагогічних кадрів у Харківському університеті у XIX – поч. XX ст. Досліджено особливості формування в цих умовах викладацького корпусу університету. Приділено значну увагу суперечливому ставленню університетського середовища і тогочасного суспільcтва до навчання. Згадуються визначні вчені – В. Каразін, Д. Багалій, О. Потебня, М. Лавровський, І. Срезнєвський та інші, які внесли неоціненний вклад у розвиток вітчизняної науки і освіти. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів та широке коло читачів.