Трофогеографія : теорія і практика

Переглядів:  1032
ISBN: 
978-966-285-076-5
Індекс: 00348
Трофогеографія : теорія і практика : монографія / А. Н. Некос, Ю. В Холін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с.

У монографії узагальнені та систематизовані літературні матеріали й результати власних досліджень авторів щодо географічних особливостей формування якості продуктів харчування рослинного походження. Представлена та обґрунтована концепція трофогеографічних досліджень. Розглянуті регіональні, зональні та субглобальні особливості диференціації металоакумулятивних властивостей різних видів рослинної продукції. Наведені результати моделювання та прогнозування вмісту важких металів у рослинних продуктах харчування. Результати трофогеографічних досліджень, викладені в монографії, можуть бути використані спеціалістами, що працюють у галузі рослинництва, садівництва, ґрунтознавства, агрохімії, агрономії та ін., а також під час викладання дисциплін екологічного, географічного і сільськогосподарського напрямків.

Ключові слова: