Туристичне країнознавство

Переглядів:  469
ISBN: 
978-966-623-746-3
Індекс: 00148
Туристичне країнознавство: підручник / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У першій частині основну увагу зосереджено на розкритті теоретичних проблем курсу. Висвітлено процес інституціоналізації туристичного країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу, викладено базові концепти просторово-територіальної організації країн, що постає як методичне підґрунтя для вивчення їхніх туристичних умов і ресурсів. Друга частина видання присвячена характеристиці туристичних ресурсів основних туристичних макрорегіонів і країн світу. Підручник розраховано на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів туристичного профілю. Усі права збережено. Відтворювати будь-яку частину цього видання у будь-який спосіб без письмової згоди правовласників заборонено.