Українське студентство у пошуках ідентичності

Переглядів:  667
ISBN: 
978-966-623-908-5
Індекс: 00240
Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с.

У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура та динаміка соціальної ідентичності різних поколінь cтyдентства України часів незалежності. Визначаються соціокультурні підстави формування ідентичностей. Аналіз простору соціальних ідентичностей українського студентства здійснюється на тлі доволі докладного соціологічного портрету цієї соціальної групи. Для науковців, аспірантів, студентів соціологічних та соціогуманітарних дисциплин.