Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів

Переглядів:  173
ISBN: 
978-966-285-553-1
Індекс: 00600
Лаптєв І. М. Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів : монографія / І. М. Лаптєв, О. О. Пархоменко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 168 с.

У монографії наведено нові уявлення, які стосуються як «класичного» матеріалознавства взагалі (положення у ґратці та роль вуглецю у мартенситних перетвореннях, оригінальний механізм утворення вакансій, модель крихкого руйнування ОЦК-металів та сплавів), так і найбільш актуальних питань реакторного матеріалознавства щодо природи радіа-ційного зміцнення та крихкості реакторних матеріалів. Ці уявлення автори об’єднали під назвою «метод фазових діаграм мартенситних перетворень».На основі методу запропоновано новий підхід до прогнозування ресурсу ядерних реакторів без використання зразків-свідків, який базується на вимірі ступеня тетрагональності кристалічної ґратки корпусної сталі. Отримані результати стосуються всіх можливих структурних рівнів процесів еволюції матеріалів під опроміненням – від нано- до макроструктурного рівня, що відповідає сучасному синергетичному підходу у матеріалознавстві.Для студентів, аспірантів та наукових співробітників, які працюють у галузі атомного матеріалознавства та фізики твердого тіла.