Від філософії науки до постмодерних студій культури: кафедра теорії культури і філософії науки в новому тисячолітті

Переглядів:  213
ISBN: 
978-966-285-519-7
Індекс: 00664
Від філософії науки до постмодерних студій культури: кафедра теорії культури і філософії науки в новому тисячолітті : колективна монографія / [колектив авторів]; передмова В. А. Суковатої; за заг. ред. В. А. Суковатої, Д. В. Петренка. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 492 c.

Колективна монографія присвячена науковій спадщині та філософським ідеям професора ХНУ імені В. Н. Каразіна І. З. Цехмістра (1937–2017), засновника та першого завідувача кафедри теорії культури і філософії науки ХНУ (1990–2010). До монографії увійшли статті І. З. Цехмістра, а також роботи його близького наукового кола: українських та зарубіжних колег, учнів, однодумців. Відображена еволюція філософських та культурологічних пошуків на кафедрі теорії культури і філософії науки протягом 1990–2018 років. Для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми методології науки, філософії пізнання, гендерної та медіа теорії, українознавства, культурної та візуальної критики, сучасного мистецтва.