Вкарбовані в літопис науки

Переглядів:  1036
ISBN: 
978-966-285-613-2
Індекс: 00682
Вкарбовані в літопис науки / уклад. О. І. Вовк, А. В. Григор’єв, С. М. Куделко ; вст. ст. В. С. Бакіров ; гол. ред. В. С. Бакіров. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2020. – 376 с.

У покажчику подано біографії діячів науки, освіти і культури, чиї долі були пов’язані з Харківським університетом, а імена увічнені в назвах законів і формул, космічних і географічних об’єктів, ботанічних, зоологічних і палеонтологічних таксонів, надані установам і організаціям тощо. Видання розраховано на всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки та освіти.
В указателе представлены биографии деятелей науки, образования и культуры, чьи судьбы были связаны с Харьковским университетом, а имена увековечены в названиях законов и формул, космических и географических объектов, ботанических, зоологических и палеонтологических таксонов, присвоены учреждениям и организациям и проч. Издание рассчитано на всех, кто интересуется историей отечественной науки и образования.