Вступ до соціології

Переглядів:  785
ISBN: 
978-966-623-847-7
Індекс: 00147
Сокурянська Л. Г. Вступ до соціології : навчальний посібник / Л. Г. Сокурянська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи» та складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям цього курсу. Завдяки цим розділам автор вводить читача у світ соціології, розкриваючи специфіку соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів, об’єкт та предмет соціології, її функції, структуру, методи дослідження, роль у розвитку сучасного українського суспільства. Значну увагу приділено історії світової та вітчизняної соціології, її основним персоналіям, етапам розвитку. У посібнику представлено тематичний план та програму курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи», запитання для самоконтролю, список обов’язкової та додаткової літератури, а також порядок нарахування балів за шкалою ECTS та національною шкалою. Пропонований посібник може використовуватися для самостійного опанування програми курсу. Для викладачів та студентів соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України і всіх, кого цікавить соціологія.