Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов’язані з еволюційним минулим

Переглядів:  728
ISBN: 
987-966-285-456-5
Індекс: 00617
Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов’язані з еволюційним минулим: монографія / О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 312 с

У монографії висвітлюється новий напрям психології – еволюційна психологія, що спрямована на вивчення зв’язку між сучасними психологічними особливостями людини та їх філогенетичним походженням. Наводиться опис чисельних авторських експериментальних досліджень з виходом на узагальнюючі теоретичні моделі співвідношення адаптаційних патернів різного значення. Проводиться концептуалізація і емпірична перевірка нових та недостатньо розроблених психологічних конструктів: примативності та критичного мислення. Для розв’язання поставлених завдань розроблено новий психометричний інструментарій. Для фахівців у галузях загальної, соціальної, диференціальної, політичної психології та психології здоров’я, а також для практичних психологів, соціологів, філософів та педагогів.