You and Your Life (the world around you)

Переглядів:  541
ISBN: 
978-966-623-941-2
Індекс: 00106
You and Your Life (the world around you) : навчальний посібник з усної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання (друга освіта) факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 2 / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 164 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху до створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова: