Збірник задач з твердотілої електроніки

Переглядів:  27
ISBN: 
978-966-285-525-8
Індекс: 00729
Збірник задач з твердотілої електроніки : навчальний посібник / Ю. В. Аркуша, М. І. Білецький, А. О.  Мішньов, Е. Д. Прохоров ; за ред. Ю. В. Аркуші. 2-ге вид., доп. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 132 с.

У збірнику наведені задачі за основними розділами курсів «Фізика напівпровідників», «Фізика твердого тіла», «Твердотіла електроніка», «Оптоелектроніка». Кожний розділ супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу, наводяться основні співвідношення та формули, необхідні під час розв’язання задач. У кожному з розділів надаються приклади розв’язання задач. Наприкінці наводяться відповіді задач за розділами. Іл. 13, бібл. 18 назв.