Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США

Переглядів:  687
ISBN: 
978-966-623-552-0
Індекс: 00145
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В. О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 360 с.

Монографію присвячено вивченню формальних, функціонально-комунікативних, жанрово-композиційних, лінгвостилістичних характеристик сучасного жарту, що формується в соціокультурному комунікативному просторі Великої Британії та США. Започаткований у цій праці підхід до розгляду англомовного жарту дозволяє здійснити його інтегративний аналіз як текстово-дискурсивного утворення, який доповнюється його дослідженням у когнітивному аспекті. Видання адресоване філологам, лінгвістам, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами лінгвістики тексту, дискурсу, лінгвостилістики, жанрістики.