Кваліфікаційна робота бакалавра

Переглядів:  311
Індекс: 00765
Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародна логістика і митна справа» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян, О. В. Ханова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Видання містить загальні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», ОПП «Міжнародна логістика і митна справа», а саме: вимоги та пояснення щодо структури кваліфікаційної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних кваліфікаційних робіт.