Кваліфікаційна робота магістра: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

Переглядів:  271
Індекс: 00809
Кваліфікаційна робота магістра: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичні рекомендації для студентів спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. В. В. Рєзніков, Н. І. Данько, О. Б. Жихор. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 48 с.

Видання містить основні вимоги до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Детально висвітлено процедуру вибору теми дослідження, особливості роботи з науковою літературою, змістовне наповнення кожного з розділів диплома. Наведено приклади оформлення різних елементів роботи.