Методи виділення та аналізу нуклеїнових кислот

Переглядів:  690
Індекс: 00688
Методи виділення та аналізу нуклеїнових кислот : навчально‐методичний посібник / уклад. І. В. Нікітченко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 72 с.

Навчально‐методичний посібник містить теоретичні основи і протоколи стандартних молекулярно‐біологічних методів дослідження нуклеїнових кислот, питання для підготовки до поточного та підсумкового контролю. Призначено для студентів біологічного факультету, які навчаються за освітньо‐професійною програмою «Біохімія» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціальність 091 «Біологія»).