Методи викладання іноземної мови (практичний аспект)

Переглядів:  428
Індекс: 00557
Методи викладання іноземної мови (практичний аспект) : методичні вказівки до курсу «Методика викладання іноземної мови» / уклад. М. І. Лісна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки містять додаткові матеріали з курсу «Методика викладання іноземної мови», що є частиною навчальної програми студентів IV курсу філологічного факультету відділення загального та прикладного мовознавства. У роботі проаналізовано принципи навчання важливих мовних компетенцій, зокрема вокабуляру, граматики, сприйняття на слух, читання, наведено питання для самоперевірки і практичні завдання, подано перелік додаткової літератури з означеної проблематики. Видання може використовуватися студентами під час аудиторних занять, для самопідготовки, а також протягом педагогічної практики в школі.