Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни «Банківська система (рівень С- Банківські операції ІІ)»

Переглядів:  228
Індекс: 00804
Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни «Банківська система (рівень С ̶ Банківські операції ІІ)» для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. Н. Г. Вядрова. – Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна ННІ «Каразінський банківський інститут», 2021. – 44 с.

Видання містить рекомендації щодо формування у студентів практичних знань про функціонування банків, засвоєння теоретичних засад та методології проведення банківських операцій і
надання банківських послуг, набуття практичних навичок виконання банківських операцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові слова: