Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент»

Переглядів:  255
Індекс: 00769
Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент» / уклад. С. М. Бабич, О. О. Крикун, Т. О.  Самофалова, І. А. Тернова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 32 с.

Методичні рекомендації складено для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В методичних рекомендаціях подано методичні та довідкові матеріали, необхідні для підготовки й оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент». Здобувачі вищої освіти можуть завчасно вибрати тему курсової роботи та ознайомитись з основними вимогами щодо її виконання, порядку захисту та оцінювання. Методичні рекомендації розраховані для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів та HR-менеджерів.

Ключові слова: