Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для іноземних студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Юридичного факультету за спеціальністю 293 «Міжнародне право»

Переглядів:  210
Індекс: 00797
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для іноземних студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Юридичного факультету за спеціальністю 293 «Міжнародне право» / [уклад. В. Дягілев, О. Козак, В. Грицюк]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.

Методичні рекомендації призначені для іноземних студентів, які навчаються українською мовою на юридичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна. Рекомендації побудовано відповідно до навчальної програми курсу «Історія України». Матеріали містять основні рекомендації щодо вивчення курсу, плани практичних занять та методичні рекомендації щодо підготовці до них, питання для самоконтролю та підсумкового контролю знань, а також літературу, хронологічну таблицю важливих дат, глосарій нових слів та термінів. Для іноземних студентів та викладачів.