Методичні вказівки до роботи над аудіюванням текстів з роману Ч. Діккенса «Great Expectations»

Переглядів:  286
Індекс: 00777
Методичні вказівки до роботи над аудіюванням текстів з роману Ч. Діккенса «Great Expectations» (для студентів 3 курсу денної форми навчання) / уклад. А. С. Птушка, В. О. Шастало. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 48 с.

Методичні вказівки розроблено для здобувачів першого освітнього рівня вищої освіти факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» (денна форма навчання). Системна організація методичних вказівок дозволяє ефективно використовувати їх як на практичних заняттях з дисципліни, так і в самостійній роботі здобувачів.

Ключові слова: