Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності

Переглядів:  1433
ISBN: 
978-966-285-232-5
Індекс: 00377
Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності : навчально-методичний посібник / К. А. Андроннікова, О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.

У цьому посібнику зібрано та прокоментовано переважну більшість сучасних нормативних актів, які в Україні регламентують діяльність практичних психологів. У посібнику пояснюється, що саме може робити психолог у сферах освіти, приватної практики, експертизи, медицини, соціальної роботи, пенітенціарній службі, у військових структурах та органах правопорядку, під час проведення різного роду експертиз, у профорієнтації, в надзвичайних ситуаціях, та описується кримінальна відповідальність, яку несе психолог у разі порушення норм професійної діяльності, завдяки чому стають чітко зрозумілими межі законної компетенції психолога. Посібник може бути використаний як викладачами під час читання курсів «Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Охорона праці» тощо, так і практичними психологами.