Огляд сучасних алгоритмів гешування у блокчейн-системах

Переглядів:  203
Індекс: 00813
Огляд сучасних алгоритмів гешування у блокчейн-системах : конспект лекцій з дисципліни «Технології блокчейн» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / О. О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О. Полуяненко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 140 с.

Важливою складовою сучасних інформаційних технологій та компʼютерних систем є криптографічні методи та засоби захисту інформації. Пʼята частина «Огляд сучасних алгоритмів гешування у блокчейн-системах» конспектів лекцій для студентів факультету компʼютерних наук за спеціальністю «Кібербезпека» присвячена дослідженню сучасних криптографічних примітивів для їх застосування в децентралізованих системах блокчейн. Зокрема досліджуються властивості різних сімейств криптографічних геш-функцій, аналізуються різні шляхи їхньої побудови та вивчається сучасний стан у галузі стандартизації та практичного застосування криптографічних функцій гешування для побудови розподілених інформаційних систем типу блокчейн. Розглянуті у даній частині конспекту лекції алгоритми криптографічного гешування застосовуються у понад 90 % існуючих проектів децентралізованих систем за технологією блокчейн. До цього опису
долучено також національний алгоритм криптографічного гешування «Купина», який стандартизовано у національному стандарті.