Питання безпеки децентралізованих систем

Переглядів:  254
Індекс: 00805
Питання безпеки децентралізованих систем : конспект лекцій з дисципліни «Технології блокчейн» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / О. О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О. Полуяненко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 36 с.

Реалізація блокчейну пов’язана з низкою проблем, включно із масштабованістю, ефективністю і безпекою. Пошук оптимальних рішень побудови ефективних децентралізованих систем без довіри між учасниками системи, що могли би масштабуватися необмеженим лінійним способом та були б надійними, триває і досі. Третя частина «питання безпеки децентралізованих систем» конспектів лекцій для студентів факультету комп’ютерних наук за спеціальністю «Кібербезпека» присвячена огляду безпеки механізмів та технологій, а також їх обмежень щодо застосувань у блокчейн рішеннях.

Ключові слова: