Реактивні артропатії. Ювенільний ідіопатичний артрит

Переглядів:  231
Індекс: 00766
Реактивні артропатії. Ювенільний ідіопатичний артрит : метод. рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Педіатрія» / уклад. І. С. Лебець, Г. В. Летяго, В. Г. Чернуський, О. Л. Говаленкова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 24 с.

У методичних рекомендаціях наводяться положення стосовно частоти і причин розвитку реактивних артропатій та ювенільного ідіопатичного артриту. Представлені сучасні погляди на класифікацію, механізми розвитку, клінічні прояви захворювань. Розглядаються критерії діагностики і сучасні методи їх лікування. Подаються питання для самоконтролю і тестові завдання. Методичні рекомендації складені згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Педіатрія» для студентів IV курсу.