Реалізація алгоритму шифрування із правдоподібним запереченням (для чисел довжиною щонайменше 4096 бітів)

Переглядів:  206
Індекс: 00812
Реалізація алгоритму шифрування із правдоподібним запереченням (для чисел довжиною щонайменше 4096 бітів) : методичні рекомендації до лабораторної роботи з дисципліни «Теорія чисел, груп, полів, кілець» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / О. О. Кузнецов, М. О. Полуяненко, О. О. Полуяненко, Ю. М.  Рябуха. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 56 с.

Методичні рекомендації щодо реалізації алгоритму шифрування із правдоподібним запереченням розроблені для здобувачів вищої освіти факультету комп’ютерних наук за спеціальністю «Кібербезпека». У лабораторному практикумі вивчаються різні варіанти побудови алгоритмів шифрування із заперечуванням. Наводяться практичні приклади і лістинги програмних реалізацій з використанням спеціальної бібліотеки NTL. Контроль засвоєння матеріалу здійснюється за результатами завдань для самостійної роботи, які наведені в останньому розділі. Окремі завдання розділені за категоріями складності, тобто у міру збільшення бітової довжини секретних ключів (до 4096 біт), що дозволяє поглибити навички реалізації обчислень з великими числами.