Римське приватне право

Переглядів:  773
Індекс: 00435
Римське приватне право : матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / уклад. А. М. Гужва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2016. – 48 с.

Матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів із курсу «Римське приватне право» розроблені для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, плани, питання для самоконтролю та задачі-казуси до семінарських занять, перелік питань для складання заліку і список рекомендованої літератури та інформаційні ресурси.