Сімейне право

Переглядів:  902
Індекс: 00476
Сімейне право : навчально-методичний комплекс / укладач О. В. Розгон. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ‒ 44 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Сімейне право» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелік запитань для складання іспиту (заліку) і список рекомендованої літератури та нормативно-правових актів. Курс «Сімейне право» розрахований на студентів, які вже мають базові знання з «Цивільного права» та
«Цивільного процесуального права».