Статистика

Переглядів:  306
Індекс: 00767
Статистика : навчально-методичний комплекс / Т. В. Яковенко, С. М. Вакуленко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 с.

Видання містить авторську програму, плани семінарських занять, завдання для підсумкового й поточного контролю, список джерел з навчальної дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Призначене для вдосконалення методичного забезпечення цієї дисципліни.

Ключові слова: