Усний переклад суспільно-політичних текстів

Переглядів:  285
Індекс: 00783
Усний переклад суспільно-політичних текстів : навчально-методичний посібник / Т. Г. Лук’янова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 c.

Навчально-методичний посібник складається з шести розділів. Навчальний матеріал надається у формі вправ на закріплення активної лексики, символів, вдосконалення навичок перекладацького скоропису та послідовного перекладу, перекладу з аркуша, вивчення реалій. Частина матеріалу побудована на автентичних текстах українською та англійською мовами, що забезпечує поглиблення фонових знань, закріплення найбільш вживаної термінології з підручника «Основи перекладацького скоропису» та формування здатності виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизму. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі суспільних наук, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.