Виробнича організаційно-аналітична практика

Переглядів:  231
Індекс: 00776
Виробнича організаційно-аналітична практика : програма та методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 16 с.

Видання містить програму виробничої організаційно-аналітичної практики: мету, завдання та її зміст; розкриває різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання з питань та особливостей її проходження та оформлення звітних документів. Видання призначене для здобувачів вищої освіти магістратури заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини».