Зовнішньоекономічна (виробнича) практика

Переглядів:  290
Індекс: 00771
Зовнішньоекономічна (виробнича) практика : програма та методичні рекомендації для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна логістика і митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. М. О. Іщенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 28 с.

Видання розкриває мету, завдання та зміст виробничої зовнішньоекономічної практики, відображає різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів із питань проходження практики, а також підготовки, оформлення звітів та їх захисту.