Акушерські кровотечі у післяпологовому періоді

Переглядів:  168
Індекс: 00659
Акушерські кровотечі у післяпологовому періоді : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2019. – 16 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з поданої теми для самостійної підготовки студентів до практичних занять, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Ключові слова: