Порушення ритму серця та провідності у дітей

Переглядів:  296
Індекс: 00759
Порушення ритму серця та провідності у дітей : навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / уклад. В. Г. Чернуський, С. Р. Толмачова, І. М. Бессонова, О. Л.  Говаленкова, В. Л. Кашіна-Ярмак, Г. В. Летяго. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 64 с.

У навчально-методичному посібнику відображені сучасні погляди на патогенетичні механізми, висвітлені клінічні особливості, лікувальна тактика порушень ритму серця та провідності у дітей. Методичний посібник складено відповідно до програми навчальних дисциплін «Пропедевтична педіатрія» і «Педіатрія» для студентів III–VI курсів.

Ключові слова:

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей

Переглядів:  577
Індекс: 00637
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей : метод. рекомендації / уклад. С. Р. Толмачова, В. Г.  Чернуський, І. М. Бессонова, Л. В. Камарчук. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

У методичних рекомендаціях викладено причини розвитку виразкової хвороби в дитячому віці, представлена клінічна картина захворювання, розглядаються принципи діагностичного пошуку, критерії діагностики, ускладнення і сучасні методи лікування. Представлено питання для самоконтролю і тестові завдання.

Ключові слова:

Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Переглядів:  967
Індекс: 00656
Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 28 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з даної теми для самостійної підготовки студентів до практичного заняття, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність

Переглядів:  587
Індекс: 00657
Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 20 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з теми «Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність» для самостійної підготовки студентів до практичного заняття, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Ключові слова:

Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності та у пологах

Переглядів:  607
Індекс: 00658
Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності та у пологах : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з даної теми для самостійної підготовки студентів до практичного заняття, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Ключові слова:

Акушерські кровотечі у післяпологовому періоді

Переглядів:  547
Індекс: 00659
Акушерські кровотечі у післяпологовому періоді : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2019. – 16 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з поданої теми для самостійної підготовки студентів до практичних занять, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.

Ключові слова:

Радиационная медицина

Переглядів:  815
ISBN: 
978-966-285-329-2
Індекс: 00620
Радиационная медицина : учебное пособие для иностранных студен-тов высших медицинских учебных заведений / И. В. Белозеров, С. А. Амиразян, Г. И. Андреев. − Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. ‒ 196 с.

Учебное пособие посвящено отдельным вопросам радиационной медицины, профилактике и лечению острой лучевой болезни и медицинских последствий больших радиационных аварий. Пособие рекомендовано не только для иностранных студентов медицинских вузов, но также будет полезно для врачей-интернов, врачей-радиологов.

Ключові слова:

Системная красная волчанка

Переглядів:  575
Індекс: 00556
Системная красная волчанка : метод. рекомендации / сост. И. С. Лебец, А. В. Летяго. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 28 с.

В методических рекомендациях приводятся положения относительно частоты и причин развития системной красной волчанки в детском возрасте. Представлены современные взгляды на механизмы развития данного патологического состояния, характеристика клинических проявлений и шкала активности системной красной волчанки.

Ключові слова:

Недоношена новонароджена дитина

Переглядів:  573
Індекс: 00560
Недоношена новонароджена дитина : метод. рекомендації / уклад. Г. В. Летяго, В. Г. Чернуський, О. Л. Говаленкова, В.  Л. Кашіна-Ярмак – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 36 с.

У методичних рекомендаціях окреслюються положення щодо визначення, час-тоти та причин народження недоношеної дитини. Наводяться анатомо-функціональні особливості органів та систем недоношеного немовляти. Описуються сучасні принципи виходжування та вигодовування дитини, що народилася передчасно. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації.

Ключові слова:

Фтизиатрия

Переглядів:  748
Індекс: 00475
Фтизиатрия : рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов IV курса медицинского факультета / сост. П. И. Потейко, А. В. Рогожин, О. С. Константиновская, О. О. Ляшенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 40 с.

В целях повышения качества усвоения материала и уровня знаний студентов при подготовке к практическим занятиям по фтизиатрии во внеаудиторное время разработаны методические указания в виде рабочей тетради для студентов IV курса медицинского факультета, которые обучаются на русском языке.

Страницы