Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Переглядів:  389
Індекс: 00656
Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві : методичні рекомендації до практичних занять з акушерства для здобувачів вищої освіти V курсу медичного факультету / уклад. О. В. Грищенко, Т. О. Козуб. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 28 с.

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань з даної теми для самостійної підготовки студентів до практичного заняття, список рекомендованої та додаткової літератури, а також приклад тестових завдань.