A Glimpse into International Relations

Переглядів:  335
Індекс: 00786
A Glimpse into International Relations : навчальний посібник / А. Б. Калюжна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 120 с.

Навчальний посібник призначений для студентів ІІ курсу спеціальності «Міжнародні відносини» та може бути використаний студентами напряму підготовки «Регіональні студії» факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу університету. У посібнику подано частково адаптовані автентичні тексти з означених напрямів підготовки та завдання до них, спрямовані на закріплення лексичного матеріалу та навичок усного мовлення за фахом, розвиток професійних знань, необхідних майбутньому фахівцю у сфері міжнародних відносин. Структура посібника дозволяє використовувати його як для роботи в аудиторії, так і для самостійної підготовки студентів.

Ключові слова: