Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт

Переглядів:  693
Індекс: 00385
Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А. А. Лісняк, Г. В. Тітенко, Т. Ю. Усатий]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень екологів і ґрунтознавців при впровадженні агроландшафтних, ґрунтово-екологічних та агрохімічних підходів в екології. Методичні вказівки містять загальні рекомендації та необхідний теоретичний мінімум для виконання практичних та лабораторних робіт із визначення та діагностування морфологічних ознак, хімічного і механічного складу ґрунтів, а також загальних характеристик розвитку та поширення ґрунтового покриву.