Моделювання газліфта сірководневої води Чорного моря в лабораторних умовах

Переглядів:  310
Індекс: 00770
Моделювання газліфта сірководневої води Чорного моря в лабораторних умовах : методичні рекомендації з курсу «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» / уклад. О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 28 с.

Методичні рекомендації підготовлені для студентів 5 курсу Навчально-науковогоінституту комп’ютерної фізики та енергетики, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій і екології. Описана історія виникнення сірководневого забруднення Чорного моря. Наведено дані зі вмісту сірководню в чорноморській воді.

Ключові слова:

Хімічна екологія

Переглядів:  326
Індекс: 00790
Хімічна екологія : навчальний посібник / О. М. Крайнюков. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. — 120 с.

Навчальний посібник містить найважливіший для сучасного фахівця-еколога матеріал про взаємодію суспільства і навколишнього середовища, функціонування біосфери в умовах антропогенного впливу, методи контролю якості об’єктів навколишнього середовища, особливості нормування забруднюючих речовин в атмосфері, водних об’єктах та ґрунтах.

Ключові слова:

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: дистанційні методи

Переглядів:  808
ISBN: 
978-966-285-308-7
Індекс: 00536
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: дистанційні методи : підручник / А. Н. Некос, А. Б. Ачасов, Е. О. Кочанов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 244 с.

У підручнику представлені сучасні дистанційні методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Автори мали за мету створення цілісного уявлення про весь комплекс технологій дистанційних досліджень екологічних проблем компонентів довкілля. Окремо висвітлені проблеми забруднення довкілля внаслідок експлуатації космічної техніки.

Ключові слова:

Стратегія сталого розвитку

Переглядів:  794
Індекс: 00462
Стратегія сталого розвитку : методичні вказівки / [уклад. І. В. Бодак, К. Б. Уткіна]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

У методичних вказівках містяться завдання до виконання трьох практичних робіт, матеріали для підготовки до трьох семінарських занять та питання до двох колоквіумів з навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку». Методичні вказівки призначені для студентів-екологів, які навчаються за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Ключові слова:

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Переглядів:  964
ISBN: 
978-966-285-117-5
Індекс: 00503
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 264 с.

Навчальна дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» належить до нормативних дисциплін підготовки еколога, що зумовлює необхідність засвоєння студентами базових знань, які забезпечать успішну подальшу роботу за обраною спеціальністю.

Ключові слова:

Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері

Переглядів:  802
ISBN: 
978-966-285-251-6
Індекс: 00382
Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері : навчальний посібник / за ред. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 568 с.; іл. – (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»).

Навчальний посібник призначений для використання при вивченні таких дисциплін, як «Збалансоване природокористування», «Стратегія сталого розвитку», «Збалансоване природокористування в галузі сільського господарства», «Сучасні концепції природокористування», «Методологія і організація наукових досліджень», «Біоорганічне виробництво», «Агроекологія», «Екологічні проблеми землеробства», «Сучасні п

Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт

Переглядів:  687
Індекс: 00385
Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А. А. Лісняк, Г. В. Тітенко, Т. Ю. Усатий]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень екологів і ґрунтознавців при впровадженні агроландшафтних, ґрунтово-екологічних та агрохімічних підходів в екології.

Ґрунтознавство : методичні вказівки для польової практики

Переглядів:  745
Індекс: 00386
Ґрунтознавство : методичні вказівки для польової практики / [уклад. А. А. Лісняк, Г. В. Тітенко, А. Г. Гарбуз, Т. Ю. Усатий]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.

У методичних вказівках представлені методи і основні напрямки польових досліджень у ґрунтознавстві. Викладено основні принципи і методи опису ґрунтових розрізів, визначення та діагностування морфологічних ознак, хімічного та механічного складу ґрунтів, надано методику оцінки ґрунтових властивостей у польових умовах експрес-методами.

Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці» та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах України

Переглядів:  746
Індекс: 00061
Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці» та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах України / За загальною редакцією І. О. Гірки. – Х., 2012. – 192 с.

У словнику подано основні терміни трудового законодавства, екологічного (включаючи земельне, водне, надрове, фауністичне, флористичне, атмосфероповітряне тощо) та законодавства з цивільного захисту України. Матеріал викладено на основі чинного законодавства.

Ключові слова:

Управление твердыми бытовыми отходами

Переглядів:  664
ISBN: 
978-966-623-832-3
Індекс: 00124
Прокопов Г. А. Управление твердыми бытовыми отходами : учебное пособие для студентов экологических специальностей высших учебных заведений / Г. А. Прокопов, Е. Б. Уткина, М. Хисшемойлер. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 192 с.

В учебном пособии представлены общие сведения о системе комплексного управления отходами. Рассмотрены общие вопросы, связанные с классификацией отходов, объемами и нормами накопления, а также проблемы сортировки, утилизации, рециклинга и удаление твердых бытовых отходов. Рассмотрены возможности промышленной утилизации отходов при использовании пиролизных установок.

Ключові слова:

Страницы