Моделювання газліфта сірководневої води Чорного моря в лабораторних умовах

Переглядів:  321
Індекс: 00770
Моделювання газліфта сірководневої води Чорного моря в лабораторних умовах : методичні рекомендації з курсу «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» / уклад. О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 28 с.

Методичні рекомендації підготовлені для студентів 5 курсу Навчально-науковогоінституту комп’ютерної фізики та енергетики, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій і екології. Описана історія виникнення сірководневого забруднення Чорного моря. Наведено дані зі вмісту сірководню в чорноморській воді. Запропоновано підйом сірководневої чорноморської води методом газліфта, для якого використовується метод розрахунку фонтанного підйомника нафти в свердловині, і дано його обґрунтування. Проведено числове моделювання підйому води методом газліфта з різних глибин і представлені залежності різниці тиску в морі та в газліфтній трубі від глибини відбору. Запропоновано схему пристрою для енергетично вигідного способу вилучення сірководневої чорноморської води. Наведена схема установки. Процес газліфта експериментально змодельований у лабораторних умовах.

Ключові слова: