Хімічна екологія

Переглядів:  358
Індекс: 00790
Хімічна екологія : навчальний посібник / О. М. Крайнюков. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. — 120 с.

Навчальний посібник містить найважливіший для сучасного фахівця-еколога матеріал про взаємодію суспільства і навколишнього середовища, функціонування біосфери в умовах антропогенного впливу, методи контролю якості об’єктів навколишнього середовища, особливості нормування забруднюючих речовин в атмосфері, водних об’єктах та ґрунтах. Навчальний посібник може бути використано для підготовки фахівців екологічних спеціальностей, а також буде корисний всім, хто цікавиться проблемами хімічного забруднення компонентів довкілля.

Ключові слова: