Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Переглядів:  1000
ISBN: 
978-966-285-117-5
Індекс: 00503
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 264 с.

Навчальна дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» належить до нормативних дисциплін підготовки еколога, що зумовлює необхідність засвоєння студентами базових знань, які забезпечать успішну подальшу роботу за обраною спеціальністю. Третє видання перероблене відповідно до сучасних змін у нормативній базі екологічного нормування і доповнене матеріалом, що якомога повніше розкриває зміст кожного модуля. Після теоретичного матеріалу подано тестові завдання для перевірки залишкових базових знань з навчальної дисципліни. Понятійно-термінологічний апарат, що міститься у словнику термінів, подано в трактуванні нормативних та інструктивних документів. Підручник призначений для студентів, викладачів і фахівців у галузі екології.

Ключові слова: