Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері

Переглядів:  815
ISBN: 
978-966-285-251-6
Індекс: 00382
Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері : навчальний посібник / за ред. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 568 с.; іл. – (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»).

Навчальний посібник призначений для використання при вивченні таких дисциплін, як «Збалансоване природокористування», «Стратегія сталого розвитку», «Збалансоване природокористування в галузі сільського господарства», «Сучасні концепції природокористування», «Методологія і організація наукових досліджень», «Біоорганічне виробництво», «Агроекологія», «Екологічні проблеми землеробства», «Сучасні проблеми в агроекології», «Оцінка впливу на навколишнє середовище», «Збереження біорізноманіття». Зберігаючи орієнтацію посібника на вимоги Болонського процесу, особливу увагу приділено самостійній роботі студентів шляхом запрошення до роздумів за заданою темою. Навчальний посібник буде корисним широкому колу читачів – викладачам, студентам, учням шкіл.