«Прошу не отказать…»: звернення до влади вчених-гуманітаріїв Харківського університету та членів їхніх родин на початку 1920-х років

Переглядів:  357
ISBN: 
978-966-285-702-3
Індекс: 00746
«Прошу не отказать…»: звернення до влади вчених-гуманітаріїв Харківського університету та членів їхніх родин на початку 1920-х років / уклад. та вступ. стаття Ю. А. Кісельова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 116 с. (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 7)

Видання містить документи, що зберігаються у фонді Всеукраїнського комітету сприяння вченим в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. Серед документів звернення та листи, які надають інформацію про умови життя та потреби харківських науковців та членів їхніх родин на початку 1920-х років.

Ключові слова:

Політика пам’яті в країнах Європи та Америки

Переглядів:  331
Індекс: 00757
Політика пам’яті в країнах Європи та Америки : методичні рекомендації до спеціального курсу для студентів історичного факультету / Д. В. Миколенко. – Харків : XНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 68 с.

Видання містить методичні рекомендації до тем спеціального курсу з акцентуванням уваги на ключових питаннях, пов’язаних з кожною із них. Представлені джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами більш глибоких знань.

Ключові слова:

Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції

Переглядів:  567
ISBN: 
978-966-285-636-1
Індекс: 00707
Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції : монографія / М. І. Кириченко ; наук. ред. С. М. Куделко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 212 с.

У монографії розглядаються проблеми інтерпретації історичних джерел на прикладі історіографії історії сіверян. Вивчаються процеси складання історіографічних традицій, у рамках яких відбувалося формування уявлень про історію сіверян. Аналізуються тлумачення інформації тих історичних джерел, на основі яких конструювалися наративи з історії сіверян в історіографії.

Ключові слова:

Історія України

Переглядів:  500
ISBN: 
978‐966‐285‐652‐1
Індекс: 00735
Історія України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. – Вид. 2‐ге, випр. та доп. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 536 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обовʼязкового курсу «Історія України», розробленого згідно з кредитно‐модульною системою навчання. Видання знайомить із історією й особливостями протікання найважливіших соціально‐ політичних процесів в Україні від найдавніших часів до сучасності.

Ключові слова:

Історія первісного суспільства

Переглядів:  3276
ISBN: 
978-966-285-442-8
Індекс: 00615
Історія первісного суспільства : підручник / В. В. Скирда, Б. А. Шрамко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 172 с.

У підручнику висвітлено найдовший період в історії людства від появи пращурів людини до появи стратифікованих суспільств.

Ключові слова:

Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці

Переглядів:  803
ISBN: 
978-966-285-390-2
Індекс: 00552
Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці : монографія / В. В. Котенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Монографія присвячена комплексному вивченню поселення Маслини, що належить до хори Херсонеса Таврійського у Північно-Західній Тавриці. Пам’ятка була розкопана протягом 1972–1986 рр. загоном Харківського університету Північно-Кримської експедиції під керівництвом В. О. Латишевої (1934–2002 рр.).

Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росіії XI‒XVIII століть

Переглядів:  698
ISBN: 
978-966-285-425-1
Індекс: 00593
Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росіії XI‒XVIII століть / упоряд. В. М. Духопельников, С. С. Кушнарьов. ‒ Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. ‒ 64 с.

До словника вміщено терміни і вислови, уживані в літописах, документах державного походження, духовних та договірних грамотах, особистому листуванні. Словник дасть змогу читачам ознайомитися з текстами документів, які містять слова, що побутували в мові наших предків. Значення окремих термінів, подані у словнику, допоможуть читачам зрозуміти функції і зміст документа.

Ключові слова:

Розвиток системи приват-доцентури в університетах Придніпровської України (1863–1917 рр.)

Переглядів:  637
ISBN: 
978-966-285-465-7
Індекс: 00644
Розвиток системи приват-доцентури в університетах Придніпровської України (1863–1917 рр.) : монографія / І. В. Таможська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 452 с.

Монографія присвячена історичним аспектам становлення систе ми приват-доцентури в університетах Придніпровської України в 1863–1917 роках. Досліджено особливості формування в цих умовах викладацького корпусу Університету Св. Володимира (м. Київ), Новоросійського (м. Одеса) та Харківського університетів.

Ключові слова:

Историк-болгарист С. И. Сидельников : научная и педагогическая деятельность

Переглядів:  750
ISBN: 
978-966-285-286-8
Індекс: 00422
Историк-болгарист С. И. Сидельников : научная и педагогическая деятельность : монография / А. А. Сайпанова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 232 с.

Монография посвящена комплексному и всестороннему исследованию научной и педагогической деятельности видного ученого, одного из авторитетных советских историков-славистов, крупного специалиста по истории болгарского Возрождения, доктора исторических наук Степана Ивановича Сидельникова (1916– 1977).

Поляки на Харківщині: огляд джерел

Переглядів:  747
ISBN: 
978-966-285-282-0
Індекс: 00455
Поляки на Харківщині : огляд джерел / гол. ред. С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 124 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити». Зошит 6).

У цьому випуску публікуються матеріали доповідей міжнародного науково-практичного семінару, який відбувся в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 22–23 жовтня 2015 р. і був присвячений обговоренню питання підготовки збірника документів «Поляки на Харківщині».

Страницы