Спогади про моє життя

Переглядів:  829
ISBN: 
978-966-285-322-3
Індекс: 00456
Спогади про моє життя / Людвіг Генріх фон Якоб ; упоряд., коментар. С. О. Синюрка ; наук. ред. С. І. Посохов ; пер. з нім. О. М. Бєлозьорової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 300 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах ; вип. 2).

Ця книга містить спогади професора Людвіга Якоба (1759–1827) – філософа та економіста, який викладав в Університеті Галле, а у 1807 р. став одним із перших професорів новозаснованого Харківського університету. Видання розраховане на викладачів та студентів, усіх тих, хто цікавиться історією та мемуаристикою.

Історія України

Переглядів:  873
ISBN: 
978-966-285-221-9
Індекс: 00485
Історія України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 492 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія України», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить з історією й особливостями протікання найважливіших соціально-політичних процесів в Україні від найдавніших часів до сучасності.

Ключові слова:

Основи краєзнавства

Переглядів:  2254
ISBN: 
978-966-285-372-8
Індекс: 00508
Основи краєзнавства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О. П. Реєнта. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 276 с.

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства.

Історія Слобідської України

Переглядів:  758
ISBN: 
978-966-285-220-2
Індекс: 00513
Історія Слобідської України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 304 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитною системою навчання. Видання знайо мить з історією й особливостями найважливіших соціально-політичних процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.

Історія Слобідської України

Переглядів:  890
ISBN: 
978-966-285-353-7
Індекс: 00524
Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 264 с.

У підручнику викладено історію розвитку одного з найбільших історичних регіонів України – Слобожанщини від найдавніших часів до сучасності в єдності політичних, економічних, культурних процесів.

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики

Переглядів:  716
Індекс: 00325
Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики (для студентів ІІІ курсу історичного факультету) / уклад. С. М. Куделко, О. Г. Павлова; наук. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики складені на основі лекційного курсу «Історичне краєзнавство», який викладається на 1 курсі, та програми практики, призначеної для керівників та студентів-практикантів.

Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали

Переглядів:  768
ISBN: 
978-966-285-176-6
Індекс: 00350
Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали / уклад. В. В. Сичова, Н. В. Шевченко; ред. кол. : С. I. Посохов, В. В. Сичова, В. М. Духопельников. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 292 с.; 16 іл.

Книга присвячена життю та діяльності Олександра Омеляновича Кучера (1923–2012 рр.), відомого харківського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії СРСР (з 1993 р. – історії Росії) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1976–1994 рр.).

Ключові слова:

Македонский вопрос в международных отношениях 1913–1920 гг.

Переглядів:  656
ISBN: 
978-966-285-245-5
Індекс: 00431
Македонский вопрос в международных отношениях 1913–1920 гг. : монография / О. Н. Гуринова. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 304 с.

Монография является первым в историографии комплексным исследованием сложных обстоятельств, которые изменили политическое содержание и обусловили развитие македонского вопроса в международных отношениях 1913–1920 годов. Благодаря систематизации, обобщению и анализу значительного фактического материала на основе широкого круга разнообразных источников и научной

Євреї в етнічній мозаїці українських земель

Переглядів:  654
ISBN: 
978‐966‐285‐239‐4
Індекс: 00453
Євреї в етнічній мозаїці українських земель : монографія / уклад. Артем Харченко, Олексій Чеботарьов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с.

Автори видання – молоді історики зі Львова та Харкова, Києва, Дніпропетровська, Луганська у представлених дослідженнях з проблематики єврейських студій шукають відповіді на актуальні для них питання. Яке місце займають єврейські студії в українському історичному наративі? Які питання поставали перед єврейською громадою та її представниками у культурному та суспільно‐політичному житті XIX ст.?

Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)

Переглядів:  775
ISBN: 
978-966-285-179-3
Індекс: 00272
Скирда В. В. Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.) : монографія / В. В. Скирда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 164 с.

Монографія присвячена історії розвитку археологічної науки. В роботі наводяться дані про перші археологічні дослідження вчених Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 року. Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними пам’яток археології.

Страницы