Дипломатичний протокол та етикет

Переглядів:  754
Індекс: 00302
Станчев М. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів V курсу історичного факультету денного відділення спеціальності «Всесвітня історія» спеціалізації «Нова та новітня історія» / М. Г. Станчев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

У виданні подано загальну схему вивчення дисципліни: зміст лекційної частини спецкурсу, завдання для самостійної роботи, питання до проміжного контролю і до іспиту, критерії оцінювання знань, методичні рекомендації до кожної з тем. Рекомендовані джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами системних знань.

Методические указания к практическим занятиям по истории древней Греции

Переглядів:  621
Індекс: 00311
Методические указания к практическим занятиям по истории древней Греции / А. Н. Токарев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 96 с.

В пособии даны методические рекомендации к практическим занятиям по истории древней Греции по темам «Образование Афинского полиса» и «Расцвет Афинской демократии», в которых раскрывается направление и содержание работы студентов во время подготовки к занятиям, также представлены выдержки из важнейших источников и список рекомендованной литературы по каждому вопросу.Методические указания предназ

Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.)

Переглядів:  636
ISBN: 
978-966-285-071-0
Індекс: 00200
Посохов С. И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) : монография / С. И. Посохов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 364 с.

Монография посвящена проблеме адаптации университета в социокультурном пространстве Восточной Европы второй половины XVIII – первой половины XIX веков. Анализ осуществлен преимущественно на материалах Московского, Казанского и Харьковского университетов.

Ключові слова:

Тайное становится явным. Страницы истории подготовки офицерских кадров для РЛС дальнего обнаружения ПРН и ПРО

Переглядів:  631
ISBN: 
978-966-285-099-4
Індекс: 00212
Андреев Ф. М. Тайное становится явным. Страницы истории подготовки офицерских кадров для РЛС дальнего обнаружения ПРН и ПРО / Ф. М. Андреев, С. В. Добрынин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 368 с.

В книге на фоне описания зачастую противоречивого и драматического пути создания радиолокационной техники системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) рассматривается история профилирующей кафедры в составе Военной инженерной радиотехнической академии ПВО имени Л. А.

Ключові слова:

Очерк римских государственных древностей : в 2. т. Т. 1. Государственное устройство Рима до Августа

Переглядів:  607
ISBN: 
978-966-285-035-2
Індекс: 00481
Очерк римских государственных древностей : в 2. т. Т. 1. Государственное устройство Рима до Августа : монография / И. В. Нетушил ; сост. С. И. Посохов, И. П. Сергеев, А. Н. Токарев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 704 с.

В исследовании авторитетного антиковеда Российской империи, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, последнего ректора Императорского Харьковского университета содержится детальная информация об эволюции государственного строя древних римлян на протяжении ряда столетий. Труд И. В.

Історик Михайло Васильович Клочков (1877–1952) : життєвий шлях та творча спадщина

Переглядів:  720
ISBN: 
978-966- 285-112-0
Індекс: 00213
Історик Михайло Васильович Клочков (1877–1952) : життєвий шлях та творча спадщина : монографія / С. О. Чухлій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с.

Монографія присвячена життю і творчості історика Михайла Васильовича Клочкова (1877–1952). На основі аналізу архівних джерел та наукової спадщини вченого характеризуються основні періоди біографії, проблематика наукових праць, його організаційна та педагогічна діяльність. Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами історіографії.

Ключові слова:

«Ідейні» жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ ст.: становлення та еволюція

Переглядів:  623
ISBN: 
978-966-285-127-4
Індекс: 00214
Філіпенко Л. В. «Ідейні» жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ ст.: становлення та еволюція : монографія / Л. В. Філіпенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 368 с.

Монографію присвячено дослідженню жіночих журналів Російської імперії початку ХХ ст. У монографії з’ясовуються умови зародження та розвитку жіночих періодичних видань, розглянуто основні етапи їх функціонування в соціокультурному просторі Російської імперії та охарактеризовано основні типологічні та структурні особливості. Основну увагу зосереджено на «ідейних» жіночих журналах початку ХХ ст.

Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті

Переглядів:  699
ISBN: 
978-966-285-118-2
Індекс: 00215
Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : монографія / Ю. А. Кісельова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 252 с.

Книгу присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку історіографії як наукової та навчальної дисципліни в імператорському Харківському університеті. У монографії визначено етапи історико-історіографічного процесу та типи історіографічних репрезентацій істориків Харківського університету, простежено формування дисциплінарного образу історіографії.

Основи дипломатії

Переглядів:  661
Індекс: 00309
Основи дипломатії : навчально-методичний посібник [для студентів V курсу історичного факультету денного відділення спеціальності «Всесвітня історія» спеціалізації «Нова та новітня історія»] / М. Г. Станчев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 56 с.

У виданні подано загальну схему вивчення спецкурсу: зміст, завдання для самостійної роботи, питання до контролю й іспиту, критерії оцінювання знань, методичні рекомендації до кожної з тем. Представлені джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами системних знань.

Ключові слова:

Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–1929 рр.): історичний аспект

Переглядів:  689
ISBN: 
978-966-623-853-8
Індекс: 00071
Олянич В. В. Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–1929 рр.): історичний аспект : монографія / В. В. Олянич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 304 с.

У монографії показано стан наукової розробки проблеми, з’ясовано концептуальні основи та фактологічні пріоритети історіографії, висвітлено організаційно-господарські форми індивідуального та кооперативного підприємництва селянських господарств в українському селі періоду непу, досліджено особливості сімейно-трудової діяльності, її соціально-економічну мотивацію, участь селя

Страницы