Історик Михайло Васильович Клочков (1877–1952) : життєвий шлях та творча спадщина

Переглядів:  703
ISBN: 
978-966- 285-112-0
Індекс: 00213
Історик Михайло Васильович Клочков (1877–1952) : життєвий шлях та творча спадщина : монографія / С. О. Чухлій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с.

Монографія присвячена життю і творчості історика Михайла Васильовича Клочкова (1877–1952). На основі аналізу архівних джерел та наукової спадщини вченого характеризуються основні періоди біографії, проблематика наукових праць, його організаційна та педагогічна діяльність. Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами історіографії.

Ключові слова:

Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету

Переглядів:  759
Індекс: 00085
Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. Ю. Полякова, С. О. Чухлій; [авт. вступ. ст. С. О. Чухлій, наук. ред. проф. С. І. Посохов; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 40 c.

Біобібліографічний покажчик подає біографію та список наукових праць історика, професора Харківського університету М. В. Клочкова (1877–1952). Видання може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, статистики, а також історією Харківського університету.