Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету

Переглядів:  776
Індекс: 00085
Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. Ю. Полякова, С. О. Чухлій; [авт. вступ. ст. С. О. Чухлій, наук. ред. проф. С. І. Посохов; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 40 c.

Біобібліографічний покажчик подає біографію та список наукових праць історика, професора Харківського університету М. В. Клочкова (1877–1952). Видання може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, статистики, а також історією Харківського університету.