Усвідомлена незалежність: як/чи реалізована етнополітична свобода? (Українські реалії)

Переглядів:  572
ISBN: 
978-966-623-992-4
Індекс: 00108
Куць О. М. Усвідомлена незалежність: як/чи реалізована етнополітична свобода? (Українські реалії) : монографія / О. М. Куць. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 368 с.

У монографії йдеться про виборену українським народом незалежність як/чи реалізовану свободу, роль і місце етнонаціональної свідомості у становленні та зміцненні державності, національно-патріотичної легітимності влади; модернізацію української етнічної нації та ідентифікацію громадян в єдиний етнополітичний простір.

Путешествие из Петербурга в Харьков

Переглядів:  541
ISBN: 
978-966-285-014-07
Індекс: 00186
Цебриков Р. М. Путешествие из Петербурга в Харьков / сост., автор вступ. статьи и комментариев В. Ю. Иващенко. – X. – 2013. – 236 с. - (Серия «Джерелознавчі зошити»: Тетрадь 5).

В очередном выпуске серии «Джерелознавчі зошити» публикуются воспоминания известного российского переводчика, писателя, музыковеда Романа Максимовича Цебрикова (1763 – 1817) о путешествии из Петербурга в Харьков зимой 1813 –1814 гг. Данный выпуск будет интересен историкам и источниковедам, краеведам, всем тем, кто интересуется историей Российской империи, Слободской Украины и Харькова.

Ключові слова:

История средневекового Востока

Переглядів:  818
ISBN: 
978-966-623-977-1
Індекс: 00040
Дьячков С. В. История средневекового Востока : Конспект лекций / С. В. Дьячков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 420 с.

Учебная книга С. В. Дьячкова «История средневекового Востока. Конспект лекций» предназначена для использования при изучении программного курса высшей школы «История стран Азии и Африки» и других востоковедных дисциплин. В книге освещены основные проблемы истории средневековых цивилизаций стран Востока.

Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20- ті рр. XX ст.)

Переглядів:  620
ISBN: 
978-966-285-041-3
Індекс: 00065
Богдашина О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20- ті рр. XX ст.) : [монографія] / О. М. Богдашина. – 2-е вид., доп. та переробл. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 560 с.

Монографія присвячена аналізу впливу позитивізму на розвиток історичної думки в Україні (60-ті рр. XIX – 20-ті рр. XX ст.). Розглядається сутність і роль позитивістського історіописання як головного історіографічного явища досліджуваного часу. Вперше здійснено системний аналіз цієї проблеми в історіографічному та історіософському аспектах у контексті розвитку світової історичної думки.

Ключові слова:

Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.)

Переглядів:  577
ISBN: 
978-966-623-993-1
Індекс: 00066
Богдашина Е. Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.) : [монография] / Е. Н. Богдашина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 588 с. – авт. пер. со 2-го укр. изд.

Монография посвящена анализу влияния позитивизма на развитие исторической мысли на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.). Рассматривается сущность и роль позитивистского историописания как главного историографического явления исследуемого времени.

Ключові слова:

Страницы