Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика

Переглядів:  426
ISBN: 
978–966–285–672–9
Індекс: 00745
Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 264 с. DOI: https://doi.org/10.26565/9789662856729

У монографії на основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти і науки України, низки наукових і науково- методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, власного науково-педагогічного досвіду авторів досліджується спектр проблем, пов’яза них із теорією та практикою компетентнісного підходу у ви щій школі.

Основи педагогіки вищої школи

Переглядів:  834
ISBN: 
978-966-285-147-2
Індекс: 00259
Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 252 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено основи педагогіки вищої школи. Особливу увагу приділено питанням, які недостатньо відображені в існуючих підручниках і посібниках за запропонованою тематикою. Це проблеми забезпечення якості вищої освіти, запровадження компетентнісного підходу, управління навчанням у ВНЗ, ІТ-забезпечення навчального процесу.

Валеопедагогіка у схемах і таблицях

Переглядів:  791
ISBN: 
978-966-623-939-9
Індекс: 00050
Гончаренко М. С. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навчальний посібник / М. С. Гончаренко, С. Є. Лупаренко . – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 264 с.

У навчальному посібнику вміщено узагальнену та систематизовану інформацію з теорії і практики валеопедагогіки. Розглянуто широке коло понять психологічної, педагогічної, медичної та валеологічної наук, подано різнобічний довідковий матеріал: основні поняття та терміни, що стосуються валеологічного навчально-виховного процесу, взаємозв’язки між ними, нові педагогічні технології.

Психологія уваги : теорії, методи дослідження та розвитку

Переглядів:  2047
ISBN: 
978-966-285-005-5
Індекс: 00164
Психологія уваги : теорії, методи дослідження та розвитку. Навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія» / Є. В. Заїка, О. Є. Митроченко, Є. В. Жорник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 120 с.

Цей навчальний посібник до курсу психології уваги призначений для студентів-психологів усіх форм навчання.

Ключові слова: