Лакан, топология и сцена психоанализа

Переглядів:  1083
ISBN: 
978-968-285-542-5
Індекс: 00602
Лакан, топология и сцена психоанализа : научно-аналитический обзор / Ю. О. Азарова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. – 60 с.

Изучая проект Жака Лакана, автор делает акцент на «топологическом повороте» в психоанализе 1970-х годов. Применяя математические фигуры (лента Мёбиуса, тор, бутылка Клейна), Лакан обнаруживает, что бессознательное содержит в себе топологические структуры.

Ключові слова:

Психологічна компетентність валеолога

Переглядів:  723
Індекс: 00459
Психологічна компетентність валеолога : навчально-методичний посібник / уклад. Н. В. Самойлова, Я. М. Метіль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 с.

Навчально-методичний посібник розроблено для студентів напряму підготовки«Здоров`я людини» з метою активізації пізнавальної активності студентів, формування глибоких, систематичних знань з дисципліни «Психологічна компетентність валеолога» та реалізації компетентнісного навчання у вищому навчальному закладі. Для студентів 5 курсу напряму підготовки 8.010203 «Здоров’я людини».

Психологія уваги : теорії, методи дослідження та розвитку

Переглядів:  2002
ISBN: 
978-966-285-005-5
Індекс: 00164
Психологія уваги : теорії, методи дослідження та розвитку. Навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія» / Є. В. Заїка, О. Є. Митроченко, Є. В. Жорник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 120 с.

Цей навчальний посібник до курсу психології уваги призначений для студентів-психологів усіх форм навчання.

Ключові слова:

Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів

Переглядів:  780
ISBN: 
978-966-623-928-3
Індекс: 00165
Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів : навчальний посібник для студентів, викладачів, практичних психологів / Є. В. Заїка, І. О. Зуєв – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 184 с.

У навчальному посібнику описано репрезентативні системи, їх використання для оптимізації навчального процесу. Наведено досвід вивчення репрезентативних систем, їх розвитку та корекції. Подано програми ігрових тренінгів з розвитку пізнавальних процесів та здібностей учнів різного віку.

Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів

Переглядів:  780
ISBN: 
978-966-623-929-0
Індекс: 00166
Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів : ігри та вправи : навчальний посібник [для студентів, викладачів, практичних психологів] / Заїка Є. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 256 с.

У навчальному посібнику подано розроблену автором систему вправ та ігор, які спрямовані на інтенсивний розвиток в учнів пізнавальних процесів: мислення (логічного, просторового, образного), уяви, пам’яті, внутрішнього плану дій та способів роботи з текстами. Для студентів психологічних факультетів та відділень, фахівців у галузі вікової та педагогічної психології, практичних психологів.